Sprendimas dėl Punios šilo – siūlymas steigti vientisą rezervatą be „skylių“

Siūlome steigti vientisą gamtinį rezervatą, apimantį visą Punios šilo teritoriją. Genetinę Punios šilo įvairovę išsaugoti galima rezervato sudėtyje, rengiant gamtotvarkos planą. Esant reikalui, rezervate galima suplanuoti reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zonas, kuriose būtų numatomos gamtosaugos priemonės būtinos saugomų rūšių ir buveinių apsaugai ir sudarytų sąlygas išsaugoti genetinius medynus.

Jei specialistai nuspręstų, jog genetinių išteklių apsaugos neįmanoma užtikrinti rezervate, tuomet šiuose medynuose siūlome atsisakyti genetinių išteklių apsaugos tikslo ir teikti prioritetą sengirės formavimuisi ir išsaugojimui.