Padėkite gelbėti Punios šilą!


Old mixed conifer and broadleaf forest in the Punia forest reserve, not logged or hunted in for more than 70 years, LithuaniaSkirkite norimo dydžio paramą vertingiausios Lietuvos sengirės išsaugojimui!

Junkis prie Punios šilo saugotojų būrio ir padėk išsaugoti mišką, menantį Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikus! Kol kas nei beveik 15 000 parašų surinkusi peticija, nei mokslininkų atviras laiškas neįtikino aplinkos ministro K. Mažeikos, kad reikia imtis griežtesnės Punios šilo apsaugos ir užtikrinti ilgalaikę šios sengirės apsaugą.

Teisinis ginčas lieka ko ne vienintele išeitimi susirūpinusiai visuomenei užtikrinti, jog šiuo metu naikinama vertingiausia Lietuvos sengirė būtų išsaugota. Todėl visuomeninė organizacija „Baltijos aplinkos forumas”, gindama išimtinai viešąjį interesą pateikė teisinį skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Paremk teisminį procesą, kuriuo siekiama užtikrinti tinkamą Punios šilo gamtos vertybių apsaugą. Ši byla yra pirmasis atvejis Lietuvos teismų praktikoje, kai aplinkosaugos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija pripažinta tinkama ginti viešąjį interesą. Tai – itin svarbus atvejis, atveriantis realią galimybę ir kitoms gamtosaugos iniciatyvoms atstovauti viešąjį interesą teismuose.

Kiti mokėjimo būdai nurodyti žemiau.

Reikalinga suma Jau surinkta suma
6500 Eur 1133  Eur

Atnaujinta 2019-11-21 08:28

Apie teisminį procesą

Old mixed conifer and broadleaf forest in the Punia forest reserve, not logged or hunted in for more than 70 years, Lithuania

Visuomeninė organizacija „Baltijos aplinkos forumas”, gindama išimtinai viešąjį interesą rugpjūčio 19 d. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skunde prašoma panaikinti, mūsų nuomone, nepagrįstą aplinkos ministro K. Mažeikos sprendimą sustabdyti reguliuojamo gamtinio rezervato steigimą vertingiausioje Lietuvos sengirėje. Suteikus šį statusą Punios šile būtų nutraukti miško kirtimai ir medžioklė, sengirė galėtų netrukdomai klestėti, o reguliuojamo rezervato statusas sudarytų sąlygas visuomenei lankytis šiame miške, gretimų kaimų gyventojai galėtų uogauti ir grybauti.

Vilniaus apygardos administracinis teismas rugpjūčio 30 d. priėmė šį skundą ir artimiausiu metu jis bus pradėtas nagrinėti. Teisme mus atstovauja advokatų profesinė bendrija „SPC legal”.

Dalyvavimui teismuose reikalingi pinigai. Jūsų paaukotos lėšos bus skiriamos teismo ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti.

Wild boar with young piglets, Sus scrofa, in the Old mixed conifer and broadleaf forest in the Punia forest reserve, not logged or hunted in for more than 70 years, Lithuania

Surinktos paramos naudojimas

Visos surinktos lėšos bus naudojamos teisinių ir su tuo susijusių paslaugų išlaidoms dengti.

Siekiant užtikrinti skaidrumą, parama renkama į specialią, tik šiam tikslui skirtą sąskaitą, šiame puslapyje bus pateikiama detali informacija apie surinktą paramos sumą, pasibaigus teisminiam procesui ir panaudojus surinktą paramą, pateiksime panaudotų lėšų informaciją.

Jei paramos bus surinkta daugiau

Surinktas perviršis bus skirtas Punios šilo lankymosi infrastruktūrai atnaujinti / pagerinti bei Punios šilo apsaugos kampanijos tiesioginėms išlaidoms dengti.

Jei byla teisme bus laimėta

Bylos laimėjimo atveju Aplinkos ministerija bus įpareigota padengti teismo išlaidas, tad tokiu atveju, visa ar dalinė (priklausomai nuo padengtų išlaidų dydžio) surinktų pinigų suma bus skiriama Punios šilo lankymosi infrastruktūrai atnaujinti / pagerinti.

Apie visa tai skelbsime viešai.

Kiti paramos apmokėjimo būdai

Parama bankiniu pavedimu

Skirti paramą galite ir atlikdami pavedimą į specialią sąskaitą:

Sąsk. nr. LT533500010001054536

Baltijos aplinkos forumas

Įmonės kodas 110090837

Paskirtis: Parama Punios šilo išsaugojimui

IBAN sąskaita skirta pervedimams tik EUR valiuta SEPA.
Swift kodas: EVIULT21XXX
Banko kodas: 35000
Banko pavadinimas: „Paysera LT“, UAB
Banko adresas: Pilaitės pr. 16, LT-04352, Vilnius, Lietuva

 

Mokėjimas per PayPal ir kreditine / debetine kortele