Jei norite paremti miškų apsaugą Lietuvoje, skirti paramą galite

Parama bankiniu pavedimu

Gavėjas: VšĮ Baltijos aplinkos forumas

Įmonės kodas: 110090837

A/s LT98 7044 0600 0792 6435

Bankas: AB SEB bankas

Mokėjimo paskirtis: Parama miškų apsaugai

Mokėjimas per PayPal ir kreditine / debetine kortele

Skirkite paramą, kuri jums nieko nekainuoja – 1,2 proc. nuo GPM

Reikalingi VšĮ Baltijos aplinkos forumas duomenys:

  • Paramos gavėjo pavadinimas: VšĮ Baltijos aplinkos forumas;
  • Paramos gavėjo kodas: 110090837;
  • Buveinės adresas: Pienių g. 20, LT-10238 Vilnius;
  • Reikia pildyti FR0512 formą (04 versija).

Užpildyti FR0512(4) formą galima:

Prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos

Tikslinė parama Punios šilo išsaugojimui neberenkama

Old mixed conifer and broadleaf forest in the Punia forest reserve, not logged or hunted in for more than 70 years, LithuaniaIki 2020 kovo 31 d. visuomenė galėjo skirti norimo dydžio paramą vertingiausios Lietuvos sengirės išsaugojimui!

Visi norintieji galėjo jungtis prie Punios šilo saugotojų būrio ir padėti išsaugoti mišką, menantį Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikus! Nei beveik 15 000 parašų surinkusi peticija, nei mokslininkų atviras laiškas neįtikino aplinkos ministro K. Mažeikos, kad reikia imtis griežtesnės Punios šilo apsaugos ir užtikrinti ilgalaikę šios sengirės apsaugą. Teisinis ginčas lieko ko ne vienintele išeitimi susirūpinusiai visuomenei užtikrinti, jog naikinama vertingiausia Lietuvos sengirė būtų išsaugota. Todėl visuomeninė organizacija „Baltijos aplinkos forumas”, gindama išimtinai viešąjį interesą pateikė teisinį skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Visuomenė buvo raginama paremti teisminį procesą, kuriuo siekiama užtikrinti tinkamą Punios šilo gamtos vertybių apsaugą. Ši byla yra vienas pirmųjų atvejų Lietuvos teismų praktikoje, kai aplinkosaugos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija pripažinta tinkama ginti viešąjį interesą. Tai – itin svarbus atvejis, atveriantis realią galimybę ir kitoms gamtosaugos iniciatyvoms atstovauti viešąjį interesą teismuose.

Panaudota paramos suma Surinkta paramos suma Priteista suma Likutis Punios šilui
8684 Eur Žr. ataskaitą žemiau 7068 Eur 3000 Eur 1384 Eur Žr. skiltį apie jo panaudojimą žemiau

Atnaujinta 2020-04-06 08:08

Punios šilo paramos panaudojimo ataskaita 

Eil.Nr. Išlaidų rūšis Suma, Eur
1 Teismo ir su teisminiu procesu susijusios išlaidos (Administracinio skundo rengimas, rašytinių įrodymų atrinkimas ir vertinimas, Aplinkos ministerijos ir VSTT pateiktų dokumentų dėl Punios šilo teritorijos vertinimo ir apsaugos analizė; gamtininkų pateiktų Punios šilo teritorijos tiriamųjų straipsnių analizė ir vertinimas; rezervato plėtros teritorijų planavimo procedūros dokumentų atrinkimas ir vertinimas; VSTT parengtų apsaugos tikslų Punios šilo teritorijai analizė ir vertinimas; įrodymų apie vykdomus kirtimus Punios šile rinkimas ir vertinimas; atitinkamų rašytinių paaiškinimų teismui rengimas ir pateikimas;  dokumentų vertinimas ir analizė, teisinės konsultacijos dėl Kliento ir susijusių su ginču asmenų pateiktų dokumentų, naudotinų argumentų bei tolimesnių veiksmų teisminiame procese, pasirengimas , skundo tikslinimas, atstovavimas Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdžiuose 2019-12-17 ir 2019-02-11. 6921,2
2 Papildomos teisininkų paslaugos (Peticijos dėl Punios šilo pareiškimo procesas; Dalyvavimas BNS spaudos konferencijoje). 943,8
3 BNS spaudos konferencijos organizavimas, domeno puniossilas.lt registravimas, svetainės SSL, SAN sertifikatų įsigijimas; Payseros integravimo paramos lėšų rinkimui į svetainę programavimo darbai. 602,55
4 Paramos rinkimo banko komisinių išlaidos 216,23
VISO 8683,78

Apie teisminį procesą

Old mixed conifer and broadleaf forest in the Punia forest reserve, not logged or hunted in for more than 70 years, Lithuania

Visuomeninė organizacija „Baltijos aplinkos forumas”, gindama išimtinai viešąjį interesą 2019 m. rugpjūčio 19 d. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skunde prašoma panaikinti, mūsų nuomone, nepagrįstą aplinkos ministro K. Mažeikos sprendimą sustabdyti reguliuojamo gamtinio rezervato steigimą vertingiausioje Lietuvos sengirėje. Suteikus šį statusą Punios šile būtų nutraukti miško kirtimai ir medžioklė, sengirė galėtų netrukdomai klestėti, o reguliuojamo rezervato statusas sudarytų sąlygas visuomenei lankytis šiame miške, gretimų kaimų gyventojai galėtų uogauti ir grybauti.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 30 d. priėmė šį skundą. Teisme visuomenininkams atstovavo advokatų profesinė bendrija „SPC legal”. Dalyvavimui teismuose reikalingi pinigai. Visuomenės paaukotos lėšos skirtos teismo ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti.

2019 m. gruodžio mėn. 17 d. vyko pirmasis teismo posėdis. Jo metu nutarta išplėsti ieškinį įtraukiant Aplinkos ministeriją į procesą ne kaip trečiąjį asmenį, bet kaip atsakovą ir papildant ieškinį susijusiais teisės aktais.

2019 m. vasario mėn. 11 d. vyko antrasis teismo posėdis, kuriame liudijo ir buvęs aplinkos ministras K. Navickas.

2019 m. kovo. mėn. 6 d. teismas priėmė sprendimą, kad Punios šilo rezervato plėtros stabdymas neteisėtas. Bylą laimėjo aplinkosaugos NVO „Baltijos aplinkos forumas”. Teismas iš atsakovų „Baltijos aplinkos forumui” priteisė 3000 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Wild boar with young piglets, Sus scrofa, in the Old mixed conifer and broadleaf forest in the Punia forest reserve, not logged or hunted in for more than 70 years, Lithuania

Surinktos paramos naudojimas

Visos surinktos lėšos panaudotos teisinių ir su tuo susijusių paslaugų išlaidoms dengti. Siekiant užtikrinti skaidrumą, parama rinkta į specialią, tik šiam tikslui skirtą sąskaitą, o šiame puslapyje pateikiama detali informacija apie surinktą paramos sumą. Pasibaigus teisminiam procesui ir panaudojus surinktą paramą, pateikėme panaudotų lėšų informaciją. Su tarpine ataskaita galite susipažinti jau dabar (žr. skiltį „Punios šilo paramos panaudojimo ataskaita” viršuje).

Likučio panaudojimas paramos surinkus daugiau

Surinktas perviršis bus skirtas Punios šilo apsaugai ar visuomenės lankymosi šile sąlygų gerinimui.