Pozicija dėl aplinkos ministro įsakymo dėl Punios šilo apsaugos tikslų

Vasario 25 d. Baltijos aplinkos forumas, atsiliepdamas į kvietimą pateikti pastabas aplinkos ministro įsakymui, nustatančiam Punios šilo apsaugos tikslus pagal ES Buveinių direktyvos reikalavimus, Aplinkos ministerijai išsiuntė raštą „Dėl Punios šilo apsaugos tikslų nustatymo“.

Atkreipiame dėmesį, jog AM pateikiamas šio įsakymo nustatančių gamtos apsaugos tikslų pagrindimas (publikuotas AM svetainės naujienų skiltyje vasario 21 d., susipažinti galite čia) yra klaidinantis visuomenę ir, mūsų nuomone, turėtų būti traktuojamas kaip melagingas.

AM rėmėsi VSTT ekspertų išvadomis ir pagrindžiama medžiaga, kuri yra nurodoma minėtoje naujienoje. Tačiau aplinkos ministro įsakymo projekte nurodyti apsaugos tikslai neatitinka VSTT ekspertų suformuluotų siūlymų. Lyginant ekspertų siūlymus su ministro įsakymo projektu, užfiksuoti neatitikimai, aplinkos ministro įsakyme keliami gamtos apsaugos tikslai yra mažesnės apimties. Deja, bet Aplinkos ministerija visuomenei taip ir nepaaiškino, kodėl apsaugos ambicija buvo sumažinta.

Su BEF ministerijai išsiųstu raštu galite susipažinti čia.

No comments!

Write a review

El. pašto adresas nebus skelbiamas.